sobota, 13 kwietnia 2019

Utylitaryzm

J 11,45-57

Utylitaryzm to system etyczny, według którego wskazane jest maksymalizowanie tego, co jest wartością i minimalizowanie tego, co jest anty-wartością, przy użyciu kryterium ilościowych. A więc dąży się w nim do maksymalizacji sumy szczęścia lub minimalizacji sumy nieszczęścia. Do zadowolenia możliwie wysokiej liczby ludzi, do możliwego zmniejszenia sumy bólu lub liczby osób cierpiących.

Zgodnie z poglądami wielu osób, jest to logiczne i sprawiedliwe. Przynajmniej według opinii Kajfasza. Uznaje on, że jeden człowiek może, a wręcz powinien, zginąć za cały naród. Niewinność tego konkretnego człowieka nie ma większego znaczenia...

piątek, 12 kwietnia 2019

Użycie zdolności

J 10,31-42

Każda zdolność może być wykorzystana w rożnych celach. Wiedza, mądrość, inteligencja mogą być użyte do kreatywności w czynieniu dobra. Albo i do uzasadniania popełniania zła.


wtorek, 18 września 2018

Różne relacje

Łk 2, 41-52

Jak można wywnioskować z tego fragmentu, Jezus już jako dziecko potrafił nawiązywać relacje z rożnymi ludźmi. 

Rodzice zakładali, że znajduje się w tłumie pielgrzymów. Tak więc nie był zapewne stroniącym od innych odludkiem. Nauczyciele w świątyni prowadzili z nim partnerską rozmowę. Wobec tego potrafił "dogadać się" z ówczesną elitą intelektualną. Gdy wrócił z Marią i Józefem, był im poddany. Potrafił więc funkcjonować jako dziecko w rodzinie. A czyniąc postępy w mądrości i będąc w łasce u Boga, potrafił jednak wobec ludzi postępować tak, że był w łasce również u niż u nich...

poniedziałek, 17 września 2018

Bez kontaktu bezpośredniego

Łk 7, 1-10

Może się wydawać, że setnik lekceważy Jezusa. Wszak nie udaje się do Niego osobiście. Jednak okazuje się, że chodzi o coś  zupełnie innego. Setnik wykazuje szacunek i pokorę, a także wie, że Jezus może zrobić cud i bez kontaktu bezpośredniego. 


sobota, 15 września 2018

Najsilniejsze więzy

J 19, 25-27

Od momentu ukrzyżowania Jezusa Jego matka i ulubiony uczeń będą tworzyć rodzinę. 

Bo najtrwalsze więzi to te, które zrodziły się pod krzyżem. A najbliższymi ludźmi są ci, z którymi się przeszło przez doświadczenie krzyża.

piątek, 14 września 2018

Między siłą a motywem

J 3, 13-17

Jeżeli różnica siły, możliwości i władzy między dwoma osobami jest duża, osoba słabsza może się obawiać i stać podejrzliwa. Nie dlatego, że ta silniejsza ma motyw by ją skrzywdzić, ale dlatego, że po prostu dysponuje taką możliwością. Ta zasada relacji międzyludzkich często "projektowana" jest na relację z Bogiem, którego siła, moc, możliwości są nieskończenie większe niż te każdego stworzenia.


czwartek, 13 września 2018

Dealerzy informacji cennych

1 Kor 8, 1b-7. 10-13

Zazwyczaj człowiek popisujący się wiedzą o innej osobie nie rozgłasza informacji w celu krzewienia wiedzy. Najczęściej robi to, by samemu urosnąć przy obnażonej małości drugiego lub by zabłysnąć towarzysko i pozyskać status "dealera informacji cennych", za jakie niektórzy ludzie zawsze uważać będą (mniej lub bardziej interesujące) szczegóły z życia innych osób.